Disclaimer

Hieronder zijn er een aantal belangrijke aandachtspunten opgenomen voor de bezoekers van deze website. Deze zijn ook van belang naast onze Algemene Voorwaarden en het is in het belang van onze klanten deze zorgvuldig na te lezen.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden


Op alle via deze website door Hynspa Reizen aangeboden producten en diensten zijn de Algemene Voorwaarden van Hynspa Reizen van toepassing, alsmede eventuele specifieke voorwaarden van Hynspa Reizen voor bepaalde reisproducten. Voorts zijn op onderdelen van reisproducten nog voorwaarden van derden van toepassing.

Algemene informatie op de website


Deze informatie heeft een voorlichtend en informatief karakter en is mede bedoeld om uw verwachtingen in het juiste perspectief te brengen. Het is verstandig de informatie goed door te nemen. Hynspa Reizen besteedt de uiterste zorg aan deze website en de betrouwbaarheid en actualiteit van de daarin opgenomen gegevens. Toch kunnen typefouten, onjuistheden en niet volledige informatie (onvolledigheden) niet worden voorkomen. Het kan ook gebeuren dat bepaalde informatie verouderd of niet meer correct is. Kennelijke fouten en vergissingen binden Hynspa Reizen niet, noch is Hynspa Reizen aansprakelijk voor de schade die hieruit kan voortvloeien. In al die gevallen kunnen er dan ook geen rechten worden ontleend aan de inhoud van deze website.

Hynspa Reizen behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande melding veranderingen aan te brengen op deze website dan wel in ons aanbod van reisproducten. Uiteraard zullen wij, zodra wij een fout of onjuistheid bemerken, deze verbeteren.

Tenslotte, Hynspa Reizen is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van (gegevens van) deze website. Tevens kan niet gegarandeerd worden dat de site foutloos, virusloos en ononderbroken functioneert. Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van gewijzigde informatie, ook niet van die van partijen waarmee wij samenwerken.

Verwijzingen of links naar andere websites


Deze website bevat links naar andere websites of bronnen die worden beheerd door derden waarover Hynspa Reizen geen controle heeft. Hynspa Reizen is derhalve niet verantwoordelijk voor en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de juistheid en volledigheid van de inhoud, advertenties, producten of andere diensten van deze websites, noch voor de gevolgen van het gebruik daarvan, noch voor het feit of de informatie die door of via deze websites ter beschikking is gesteld legaal kan worden gebruikt. Tevens kan het zijn dat andere websites een eigen privacy policy hanteren.

Privacyverklaring


Hynspa Reizen respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website en is de enige eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. Deze informatie wordt door Hynspa Reizen niet verkocht, gegeven of verhuurd aan derden op een andere wijze dan als vermeld in deze privacy verklaring.

Op deze website verzamelt Hynspa Reizen geen persoonlijk identificeerbare informatie van u tenzij u deze informatie vrijwillig en met uw uitdrukkelijke toestemming aan haar verstrekt. Bijvoorbeeld in het kader van het reguliere boekingsproces, promotionele acties of indien u aangeeft onze nieuwsbrief te willen ontvangen. Uw persoonsgegevens worden altijd in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens verwerkt. Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de online bezoeker worden verwijderd voor zover dit voor Hynspa Reizen geen onevenredige inspanning of kosten vergt.

Hynspa Reizen verzamelt niet-persoonlijke informatie over online-bezoekers teneinde het totaal aantal bezoekers van de website te kunnen vaststellen, alsmede het gebruikte type Internetbrowser en besturingssysteem.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser op uw computer worden opgeslagen bij een volgend bezoek gebruikt wordt. Hierdoor kunnen wij informatie over het gebruik van onze website verzamelen om deze te verbeteren en aan uw wensen aan te passen, zodat we u in de toekomst nog beter van dienst kunnen zijn. Sommige delen van de site, waaronder de webwinkel, functioneren niet naar behoren wanneer het gebruik van cookies is uitgeschakeld. U kunt er desgewenst voor kiezen de cookies na uw bezoek aan onze website te verwijderen.

Aanmelden/ afmelden Nieuwsbrief


Als u zich heeft ingeschreven voor de Hynspa Reizen Nieuwsbrief gebruiken we uw e-mail adres om u te informeren over acties en aanbiedingen. Als u dit niet langer op prijs stelt kunt u zich ten allen tijde afmelden voor het ontvangen van de nieuwsbrief via een link onderaan de nieuwsbrief.

Bescherming intellectueel eigendom


Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de door Hynspa Reizen geleverde diensten uitsluitend bij Hynspa Reizen. Gedeelten van deze website mogen door u worden gereproduceerd (in hard copy, elektronisch of in enige andere vorm) voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik. Voor alle andere gevallen van reproductie en/of distributie, ongeacht het gebruikte medium en/of voor gebruik voor commerciële doeleinden is de schriftelijke toestemming van Hynspa Reizen vereist.

In het geval dat u een deel van deze website download of anderszins vermenigvuldigt voor toegestane doeleinden dient u alle daarop aangebrachte vermeldingen van auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht en andere vermeldingen van de bron op uw kopie(en) over te nemen.

Zoek uw reis
 
 
Inschrijven nieuwsbrief.